Obserwatorium / Observatory

W 2022 roku mija 100 lat od powstania obserwatorium astronomicznego na Lubomirze. Dla upamiętnienia tej rocznicy Klub Krótkofalowców Doliny Raby SP9KDR przygotował okolicznościowy dyplom. Serdecznie zapraszamy do nawiązywania łączności ze stacją okolicznościową HF100L oraz z naszą stacją klubową SP9KDR w celu zdobycia tego dyplomu.

AKTUALIZACJA (3.X.2022): logi z września są już umieszczone w naszym serwisie dyplomowym – można sprawdzać punktację i pobierać dyplomy.

Regulamin akcji dyplomowej z okazji 100-lecia obserwatorium astronomicznego na Lubomirze

 1. Cel: upamiętnienie setnej rocznicy powstania obserwatorium astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na Lubomirze w Beskidzie Wyspowym (obecnie: Obserwatorium Astronomiczne im. Tadeusza Banachiewicza)
 2. Organizator: Klub Krótkofalowców Doliny Raby SP9KDR
 3. Czas trwania akcji dyplomowej: od 17 września do 31 grudnia 2022 r.
 4. Uczestnicy: nadawcy indywidualni, stacje klubowe i nasłuchowcy
 5. Pasma i emisje: łączności w ramach akcji dyplomowej odbywać się mogą na wszystkich pasmach dostępnych dla krótkofalowców wg obowiązującego bandplanu, dowolną emisją, tylko w komunikacji bezpośredniej – z wyłączeniem przemienników.
 6. Punktacja: do uzyskania dyplomu niezbędne jest zgromadzenie co najmniej 100 punktów. Punkty można uzyskać za łączności ze stacją okolicznościową HF100L i ze stacją klubową Organizatora SP9KDR. Od każdej z tych stacji można otrzymać punkty tylko raz dziennie. Ilość punktów za pojedynczą łączność zależna jest od daty tej łączności, w sposób przedstawiony w tabeli punktacji dołączonej do regulaminu.
 7. Logi stacji okolicznościowej HF100L i stacji klubowej SP9KDR będą wykorzystane do sprawdzenia czy stacja ubiegająca się o dyplom spełniła wymagane warunki. Do uzyskania dyplomu przez nadawcę nie będzie potrzebne przesłanie logu.
 8. Dyplom jest bezpłatny
 9. Dyplom w formacie PDF będzie dostępny na stronie klubu SP9KDR po wprowadzeniu znaku stacji, która zgromadziła wymaganą ilość punktów. Strona umożliwiająca pobranie dyplomu zostanie uruchomiona w październiku 2022 i będzie czynna do 30 czerwca 2023 r.
 10. Dyplomy dla nasłuchowców: dyplom zostanie wygenerowany po przesłaniu pocztą elektroniczną na adres Organizatora (sp9kdr@sp9kdr.org.pl) wyciągu z logu potwierdzającego nasłuch punktowanych łączności, według punktacji podanej w paragrafie 6. niniejszego regulaminu. Dyplom zostanie odesłany tą samą drogą.
 11. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 października 2022 do 30 czerwca 2023 r.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Osoby odpowiedzialne za postanowienia regulaminu i rozstrzygnięcie spraw spornych: Tadeusz SP9BSR, Krzysztof SP9NSU, Marcin SQ9OZM
TABELA PUNKTACJI HF100LSP9KDR
Od 17 do 23 września 202250 pkt25 pkt
24 września 2022100 pkt50 pkt
Od 25 do 30 września 202250 pkt25 pkt
Od 1 października do 31 grudnia 202220 pkt10 pkt