Antena przy podciąganiu na maszt

Całość już na swoim miejscu (7m nad ziemią)

Brakuje tylko rotora

Widok „wózka”

 

Mocowanie rur i puszki z balunem do płyty aluminiowej

Pasowanie rur. Nacięcia w rurze zewnętrznej pozwalają na dociśnięcie rur opaską. Połączenie międy rurami należ zabezpieczyć pastą antykorozyjną.