Poprzednia wersja mojej anteny został nieco zmodyfikowana.

 

1. Zwiększyłem odległość elementu zasilającego od wibratora i reflektora

2. Zmieniłem kondensator i umieściłem go wewnątrz boomu

3. Rezonans anteny przesunąłem niżej – 50,250 MHz / SWR 1,1

     (wydłużenie wibratora i reflektora) 

 

Antena w fazie prób, przed zamontowaniem na dachu

 

Podłączenie zasilania do wibratora łącznikiem z profilu aluminiowego

Wyprowadzenie przewodem aluminiowym zasilania  od gniazda UC1 z wewnątrz boomu

(wewnątrz boomu znajduje się kondensator)

Dystans zapewniają elementy z tworzywa

Podłączenie zasilania

Antena w fazie testów

Antena zamontowana na dachu 

 

 

 

Wymiary anteny po modyfikacji