Opis przedstawionej anteny na podstawie zwymiarowania

posiadanej anteny Yagi 10 el.

Nie podaję parametrów anteny ponieważ ich nie znam ale można przyjąć, że są porównywalne z innymi opisami.

opis anteny