Tak przedstawia się promieniowanie przemienników zamontowanych

na Koskowej Górze

Mapa zasięgu SR9P

Mapa zasięgu SP9PC