Spotkania w klubie                                                 Spotkania na Kudłaczach

 

8 stycznia

12 lutego

12 marca

9 kwietnia                                                                  18 kwietnia

14 maja

11 czrerwca

9 lipca

13 sierpnia

10 września

8 października

12 listopada

10 grudnia