Powitanie przybyłych gości przez Prezesa klubu kol. Jana SQ9LGE

Przekazanie „Wędrowniczka” przez Prezesa oddz. PTTK „Lubomir” Stanisława Cichonia na ręce Pełnomocnika Kultury i Sportu Gminy Pcim Pana Jarosława Szlachetki w podziękowaniu za przychylność Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Małgorzata Węgrecka z Radnym Sejmiku Wojewódzkiego Pełnomocnikiem Kultury i Sportu Gminy Pcim Panem Jarosławem Szlachetką

Delegacja OT-12 koledzy : Jan SP9BRP, Krzysztof SQ9FCF oraz nasz klubowicz kol. Józef SQ9IVN

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Małgorzata Węgrecka próbuje swoich sił przy radiostacjach klubowych

Uczestnicy spotkania z okazji otwarcia klubu SP9KDR