UCZESTNICY Polski Klub UKF zaprasza wszystkich licencjonowanych nadawców pracujących z Polski do

uczestnictwa w zawodach mających na celu podniesienie aktywności na pasmach UKF.

Zawody te odbywają się w tym samym terminie i na podobnych zasadach jak zawody w krajach

sąsiednich (np. Nordic Activity Contest), co znacznie zwiększa grono korespondentów.

 

TERMINY i CZAS

– 144 MHz, pierwszy wtorek każdego miesiąca

– 432 MHz, drugi wtorek miesiąca

– 1,3 GHz, trzeci wtorek miesiąca

– 2,3GHz, i wyżej, w czwarty wtorek miesiąca

– 50 MHz, w drugi czwartek miesiąca

godziny 19:00-23:00 czasu lokalnego,

17-21 UTC (czas letni),

18-22 UTC (czas zimowy).

 

SEKCJE

1. klasa otwarta 50 MHz

2. klasa otwarta 144 MHz

3. klasa otwarta 432 MHz

4. klasa otwarta 1,3 GHz

5. klasa otwarta mikrofale (wielopasmowa – wymagane są odrębne logi za każde pasmo)

Stacje z jednym i z wieloma operatorami startują w tej samej sekcji

 

KONTAKTY Kontakt z każdą stacją liczy się tylko raz, nawet jeśli będzie /A czy /P itd.

Łączności zdublowane muszą być też odnotowane w logu ale bez punktów (0 punktów).

W przypadku zgłoszenia QSO punktowanego podwójnie, odejmuje się od wyniku końcowego

dziesięciokrotną ilość punktów za tę łączność.

Łączności muszą zawierać przynajmniej jeden kontakt ze stacją polską. Liczą się również

kontakty ze stacjami zagranicznymi.

Wszelka praca musi przebiegać zgodnie z bandplanem Regionu I jak również z posiadanym

zezwoleniem.

Emisje: CW, SSB, FM.

Łączności cyfrowe (MGM), przez satelity, przemienniki czy EME nie są zaliczane.

 

RAPORTY W zawodach wymienia się raporty RS(T) i lokatory, np. 539 JO80AA. Obowiązuje czas UTC.

Praktykujemy podawanie RZETELNYCH raportów. Nie wymienia się numeru QSO!

 

PUNKTACJA 50 MHz, 144 MHz oraz 432 MHz

1 punkt/km + 500 punktów bonusowych za każdy lokator WWL.

 

Mikrofale

1 punkt/km * mnożnik za pasmo + 500 punktów bonusowych za każdy lokator WWL,

niezależnie od pasma. Mnożniki za pasma:

– 1,3 GHz * 1

– 2,3 GHz * 2

– 3,4 GHz * 3

– 5,7 GHz * 4

– 10 GHz * 5

– 24 GHz * 6 itd.

Własny (mały lokator np. JO91aa w łączności z JO91aa) liczy się jako 1 punkt

 

NAGRODY W rocznym rozliczeniu zawodów bierze się tylko dziewięć najlepszych rezultatów miesięcznych

z danego roku.

Dyplomy otrzymują pierwsze trzy stacje w każdej sekcji (paśmie) oraz najlepsze stacje z innych

krajów w kategorii otwartej (Open Class).

 

MANAGER Logi powinny być dostarczone do managera zawodów w terminie dwu tygodni od zawodów.

Logi muszą być dostarczone w postaci elektronicznej EDI wg REG1TEST (np. z programu

TACLOG). Adres e-mailowy: spac@pk-ukf.org.pl