Ponieważ mieszkam w miejscu dogodnym do prowadzenia łączności na UKF  postanowiłem zbudować antenę dookólną o polaryzacji poziomej. Głównym celem budowy tej anteny była możliwość szybkiego przesłuchania pasma i sprawdzenia „czy coś słychać” .

Antena ma niewielki zysk ale dzięki dookólnej charakterystyce można szybko przesłuchać pasmo i ewentualnie przełączyć się na antenę kierunkową.

Inną zaletą jest możliwość rozmawiania w grupie, gdy korespondenci są w różnych kierunkach.

 

Tak wygląda „głowica” anteny, do której będą przymocowane elementy promieniujące.

 

 Została wykonana z dwóch krążków aluminiowych, w których nawiercone są otwory do wsunięcia wygiętych z drutu aluminiowego o średnicy 5mm prętów.

Krążki połączone są  trzema teflonowymi tulejkami, które są wewnąrz nagwintowane (M6) tak aby wkręcić wkręty łączące obydwa krążki.

 

 Od góry widać trzy śruby (M6) wkręcone do teflonowych tulejek i osiem wkrętów (M4) do mocowania elementów promieniujących.

 

 Do dolnego krąża przymocowany jest element umożliwiający montaż anteny na maszcie.

 

 Od spodu widać gniazdo UC1

 Górny krążek jest połączony z gniazdem UC1 za pośednictwem drutu srebrzonego

 Z lewej widać element dopasowujący wykonany w formie pętli.

Widok anteny od spodu (zamontowana do strojenia)

Widok anteny od góry (zamontowana do strojenia)

Antena zamontowana na dachu